§1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem sklepu jest osoba prywatna, właściciel projektu HitRow - Szymon Filipecki
  2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.
  3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usług.
  4. W przypadku pojawienia się problemów z funkcjonowanie strony i/lub wykupionych usług, można kontaktować się z właścicielem sklepu poprzez e-mail: ajn@hitrow.pl, lub bezpośrednio na stronie HitRow.pl

§2. Płatności

  1. Płatności SMS oraz transakcje internetowe obsługuje firma MicroSMS
  2. W przypadku problemu z płatnością SMS lub płatnością internetową, reklamacje można zgłaszać na stronie https://microsms.pl/cms/complaint.php
  3. Reklamacja serwisu SMS muszą zawierać numer telefonu, email oraz przybliżoną datę aktywacji usługi, natomiast reklamcje płatności internetowej muszą zawierać identyfikator (email, data).

§3. Zasady użytkowania

  1. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu aktywnymi usługami przez klienta.
  2. W przypadku zostania zbanowanym na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu