Regulamin sklepu

Ogólne informacje

 

1.1 Sklep jest własnością Projekt HitRow

1.2 Przedmiotem transakcji są usługi wirtualne prezentowane na stronie

1.3 Zawarcie umowy między stronami następuje po złożeniu zamówienia, które jest wiążąca w chwili, gdy automatyczny system potwierdzi złożenie zamówienia oraz otrzymanie zapłaty


Informacje dla klienta


2.1 Projekt zastrzega sobie prawo do zmiany cen danych usług, wprowadzania czy modyfikowania oraz ich wycofywania z oferty czy też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili + nakładania dodatkowych opłat za niestandardowe usługi

2.2 Projekt zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz, gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin, sprzedawca może odstąpić od realizacji usługi

2.3 Projekt nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w trakcie składania zamówienia


Dodatkowe informacje


3.1 Administrator Projektu nie świadczy usług na innych portalach społecznościowych lub komunikatorach - tego typu przypadki prosimy zgłaszać na adres e-mail: help.desk@hitrow.pl

3.2 Klient akceptuje wszystkie nasze regulaminy obowiązujące w trakcie trwania usług oraz ma świadomość, że kupując usługę nie zwalnia go od przestrzegania zasad - w przypadku naruszenia postanowień Administrator projektu ma prawo zablokować dostęp do usługi